bangkok
ภาษา en | th

Terms and Conditions

ยินดีต้อนรับคุณสู่ CarBay.com สำหรับการทำค้นหารถของคุณ ขอขอบคุณสำหรับการใช้บริการของเรา เราหวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บเว็บไซต์และใช้เวลาอันมีค่า ของคุณอย่างเป็นประโยชน์ โดยการใช้เว็บไซต์ คุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ในสัญญา โปรดทราบว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้เราจะเผยแพร่ทางออนไลน์ที่ เว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เอกสารนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายและมีผลผูกพันระหว่างคุณและบริษัทแม่ของ CarBay.com เช่น Girnar Software Pvt. Ltd. (http://www.girnarSoft.com) Girnar Software Pvt. Ltd. ถือสิทธิ์ใน CarBay.com แต่เพียงผู้เดียว

สำคัญ

ข้อมูล ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการโดย Girnar Software Pvt. Ltd. ("CarBay.com") และไม่ได้เป็นการให้คำแนะนำ การรับรอง หรือการรับประกันใด ๆ ในเนื้อหา (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่ง CarBay.com มีให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ Girnar Software Pvt. Ltd. จะมีการเรียกว่า CarBay.com ในส่วนที่เหลือของเอกสาร

ข้อกำหนดการใช้งาน

การใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ภายใต้ข้อตกลง ในการใช้งาน ("ข้อตกลง") เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้คุณได้รับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับและจะ ถูกผูกพันตามข้อกำหนดฉบับนี้ ข้อตกลงดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

1. วัตถุประสงค์

1.1 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เนื้อหาที่มีให้ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแต่เพียง เท่านั้น และไม่ได้ใช้เพื่อให้คำแนะนำโดยเจาะจงถึงการลงทุน ตามกฎหมาย การจัดเก็บภาษีหรืออื่น ๆ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้การรับรอง การันตีหรือรับประกัน โดยการเข้าถึง การเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับและรับทราบว่าคุณเข้าใจข้อจำกัดการใช้งานนี้และข้อห้ามในการใช้และ ตกลงว่าคุณจะไม่พึ่งพาข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อ วัตถุประสงค์ใด ๆ ยกเว้นแต่เป็นความตั้งใจหรือถูกระบุโดย CarBay.com ภายใต้ข้อตกลงนี้ นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่ทุกท่านมีความรับผิดชอบ ต่อการกำหนดความต้องการเฉพาะของคุณและผลกระทบดังกล่าว CarBay.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณจะให้รายละเอียดส่วนบุคคลแก่ CarBay.com หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ของคุณ นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่า CarBay.com อาจใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อัตโนมัติ นอกจากนี้คุณรับทราบว่าในการที่ CarBay.com จะเพิ่มคุณค่าและประโยชน์ของการบริการให้กับคุณอาจต้องให้ชื่อของคุณและ ข้อมูลการติดต่อไปยังผู้ให้บริการของบุคคลที่สาม

1.2 CarBay.com จะให้บริการเพื่อการวิจัยรถยนต์ ราคา รายละเอียดทางเทคนิคและคุณลักษณะรถอื่น ๆ บริการอาจรวมถึงรายชื่อของรถยนต์ที่ใช้ของคุณหรือการเรียกดูผ่านรายการ รถยนต์มือสองที่ระบุไว้โดยผู้ใช้ของ CarBay.com ซึ่ง CarBay.com ไม่รับรองว่าข้อมูลมีความถูกต้องหรือบังคับใช้ของข้อมูลกับสถานการณ์ใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง

1.3 CarBay.com อาจให้ผู้ใช้มีความสามารถส่ง SMS ไปยังสายโทรสูงสุดหรือส่งอีเมลให้เพื่อนของผู้ใช้ให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับการบริการ

1.4 เว็บไซต์อาจมีคุณสมบัติบางอย่าง ("เว็บไซต์" และ "คุณลักษณะ" ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 2) ที่ช่วยให้การส่ง / รับ / เชิญชวน / การแจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อของคุณที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดภายใต้ คุณสมบัติเฉพาะจะถูกส่งและได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อนำมาใช้ เมื่อคุณสมบัติดังกล่าวถูกเลือกและถูกอนุญาตโดยคุณ คุณจะยินยอมว่าคุณสมบัติดังกล่าวสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีหนึ่งและสูง สุด 3 การแจ้งเตือน

2. บทนิยาม

2.1 "เนื้อหาต่างๆ" หรือ "เนื้อหา" หมายความว่าข่าวสาร ข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ ดนตรี เสียง ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ, ข้อความ วัสดุ ข่าว ประกาศ บทความ สัญญา แบบฟอร์ม เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ และข้อมูลซึ่งอาจจะถูกรับชมหรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์นี้ เนื้อหารวมไป e-mail ข้อความ e-cards หรือข้อมูลอื่นๆ ตกแต่งโดยผู้ใช้ที่จะปรากฏบนเว็บไซต์โดย CarBay.com

2.2 "คุณสมบัติ" หรือ "คุณลักษณะ": "คุณสมบัติ" อาจรวมถึงการโต้ตอบใด ๆ บริการมูลค่าเพิ่มหรือคุณลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติมแนะนำบนเว็บไซต์

"เว็บไซต์" หมายถึงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ถูกระบุตามปกติจาก URL www.CarBay.com และทุกหน้าที่ถูกเชื่อมโยงไปยัง URL ซึ่งหน้าถูกโพสต์และดำเนินการโดย CarBay.com หรือตัวแทนของ บริษัท

3. รับรองและการรับประกัน

3.1 CarBay.com หรือ บริษัทในเครือใดๆ หรือบริษัท ร่วมหรือพนักงานไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นกับบุคคลใดๆ จากความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจใดๆ ในข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" และรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ให้รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และไม่ละเมิดคำปฏิเสธการรับผิด

3.2 CarBay.com และ บริษัทในเครือและบริษัทร่วม จะไม่รับผิดชอบ สำหรับการล้มเหลวของสมรรถนะใดๆ ข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การกำจัด ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งไวรัสคอมพิวเตอร์การสื่อสารล้มเหลวของ สายการโจรกรรมหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของหรือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ การแสดงไม่มีการรับประกันหรือการค้ำประกันใด ๆ ที่จะทำตามความถูกต้องความเพียงพอความน่าเชื่อถือความสมบูรณ์ความเหมาะสม หรือการบังคับใช้ของข้อมูลกับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง'

4. แนวทางปฏิบัติของคุณ

4.1 1 คุณอาจจะโพสต์ความคิดเห็นของคุณหรือความคิดเห็น; และส่งข้อเสนอแนะความคิดคำถามหรือข้อมูลอื่น ๆ ตราบใดที่เนื้อหาไม่ได้ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร คุกคาม หมิ่นประมาท รุกรานของความเป็นส่วนตัว การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม หรือน่ารังเกียจและไม่ได้ประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟแวร์ การรณรงค์ทางการเมือง ชักชวนทางการค้า จดหมายลูกโซ่ จดหมายจำนวนมากหรือรูปแบบใดๆ ของ "สแปม" คุณจะต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอมและปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นที่มาของเนื้อหา อย่างไรก็ตามคุณยอมรับว่า CarBay.com ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาบนจอก่อนนำเสนอ แต่ที่ CarBay.com และนักออกแบบที่มีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในดุลยพินิจของพวกเขาที่จะยอมรับการปฏิเสธย้ายหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ ที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์

4.2 คุณเข้าใจดีว่าเนื้อหาทั้งหมดไม่ว่าจะโพสต์ต่อสาธารณชนหรือส่งเป็นการ ส่วนตัวเป็นความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมีต้นกำเนิด ซึ่งหมายความว่าคุณและไม่ใช่ CarBay.com จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณได้ให้ CarBay.com กับเพื่ออัพโหลดโพสต์ส่งหรือทำให้สามารถใช้ได้ผ่านทางเว็บไซต์

4.3 คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ในการ: (i) เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ใด ๆ ในลักษณะใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม; (ii) ปลอมหัวเรื่องหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบุตัวบุคคลเพื่อปิดบังที่มาของเนื้อหา ใดๆ ที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์; (iii) ส่งผลกระทบต่อกระแสการสนทนาปกติ, ทำให้หน้าจอที่จะ "เลื่อน" ได้เร็วกว่าผู้ใช้อื่นๆ บนเว็บไซต์ที่จะสามารถพิมพ์ได้หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อความ สามารถของผู้ใช้อื่นในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเวลาจริงหรือ "ติดตาม" หรือในลักษณะอื่นใดรบกวนผู้อื่น (iv) แทรกแซงหรือรบกวนการเว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดวิธีปฏิบัตินโยบายหรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับเว็บไซต์; (v) การอัพโหลดหรือส่งเอกสารใด ๆ ที่ถือว่าเป็นความเสียหายที่เกี่ยวกับชื่อบริการหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับหรือให้บริการโดย CarBay.com; (vi) ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจละเมิดใด ๆ ของท้องถิ่นรัฐกฎหมายระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

4.4 คุณได้แสดงอย่างชัดแจ้งและรับประกันว่า: (i) คุณมีความสามารถในการใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดใน ที่นี้ในความสัมพันธ์กับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้และการให้บริการ นั้น; และ (ii) ข้อมูลจัดทำโดยคุณในจดหมายหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อ CarBay.com เป็นความจริงที่สมบูรณ์ปัจจุบันและถูกต้อง คุณตกลงว่าข้อนี้จะอยู่รอดสิ้นสุดของข้อตกลงนี้

5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ CarBay.com รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองจาก CarBay.com หรือรับรองของเว็บไซต์ดังกล่าวหรือร่วมกับผู้ประกอบการใด ๆ CarBay.com หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมหรือพนักงานไม่ได้ให้การตัดสินหรือการ รับประกันในส่วนของความถูกต้องหรือความถูกต้องของเนื้อหาของการให้บริการ เหล่านั้นหรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงไว้แล้ว การเชื่อมโยงไปยังบริการอื่นหรือเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการรับรองของผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวหรือตัวเว็บไซต์เอง คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใดๆ หรือทั้งหมดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดัง กล่าว

6. ทรัพย์สินทางปัญญาจากเว็บไซต์

ข้อความทั้งหมด กราฟิก เสียง การออกแบบและงานอื่นๆ บนเว็บไซต์เป็นงานลิขสิทธิ์ของ CarBay.com หากไม่มีระบุเป็นอย่างอื่น เนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นของใช้ส่วนตัวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของวัสดุหรือการใช้วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์เพื่อการค้าใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ CarBay.com และ / หรือ บริษัทในเครือหรือบริษัท ร่วมหรือของผู้ให้บริการข้อมูลของบุคคลที่สาม เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์จะไม่ได้คัดลอกทำซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่งหรือแจกจ่ายในทางใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก CarBay.com ขอปฏิเสธการรับผิดความรับผิดชอบและความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ

7. ใบอนุญาตและการเข้าถึงเว็บไซต์

7.1 CarBay.com ให้ "ใบอนุญาตไม่ผูกขาดแบบจำกัด" แก่คุณในการเข้าถึงและทำให้บุคคล (ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์)ใช้เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลนี้และจะไม่แก้ไขอย่างใด อย่างหนึ่งทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ใดๆ

7.2 ใบอนุญาตนี้จะไม่รวมถึง: (i) การขายใดๆ หรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของใบอนุญาต หรือ (ii) การใช้อนุพันธ์ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาขอใบอนุญาต

7.3 คุณ คู่ค้าของคุณ พนักงานของคุณ ตัวแทนของคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณเองหรือมืออาชีพอาจจะไม่ได้ มีหรือไม่มีค่าตอบแทนเ​​ตรียมงานดัดแปลงใดๆ จากหรือขายให้อนุญาต อีเมล ทำซ้ำ คัดลอกขายเผยแพร่ใหม่ส่งหรือจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์เพื่อการค้าใด ๆ ผ่านทางสื่อใดๆ ที่รู้จักกันในขณะนี้หรือไม่ทราบเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้ให้กับนิติบุคคลอื่นหรือบุคคลใด ไม่มีเนื้อหาหรือข้อมูลในเว็บไซต์อาจจะทำซ้ำในรูปแบบใดหรือรวมเข้าไปใน อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์หรือระบบการดึงข้อมูลอื่น ๆ ทั้งอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรกล เงื่อนไขของคุณในการใช้เว็บไซต์นี้คือไม่จำกัดหรือยับยั้งผู้ใช้อื่นๆ จากการใช้เว็บไซต์นี้

7.4 คุณจะไม่ทำกรอบหรือใช้เทคนิคทำกรอบเพื่อใส่เครื่องหมายการค้าโลโก้หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ (รวมทั้งภาพ ข้อความ เค้าโครงหน้าหรือรูปแบบ) ของ CarBay.com และ / หรือ บริษัทในเครือของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CarBay.com . คุณไม่สามารถใช้แท็ก meta ใดๆ หรือ "ข้อความซ่อน" โดยใช้ชื่อ CarBay.com หรือเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ CarBay.com การใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะส่งผลให้สิ้นสุดการได้รับอนุญาตและใบอนุญาตที่ ได้รับจาก CarBay.com ภายใต้ข้อตกลงนี้กับคุณ

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์

8.1 CarBay.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขระงับ / ยกเลิกหรือยุติส่วนใดหรือทั้งหมดหรือบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า CarBay.com สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับว่า CarBay.com จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนใดๆ ระงับหรือการหยุดของเว็บไซต์

8.2 คุณยอมรับว่าข้อมูลใดๆ ที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้จะต้องถูกนำมาใช้โดยคุณมีความเสี่ยงของคุณ คุณจะได้รับคำแนะนำที่จะขอให้สอบถามข้อมูลที่เหมาะสมและการใช้ข้อมูลที่ให้ ไว้ในเว็บไซต์

8.3 CarBay.com อาจเสริมข้อกำหนดในการใช้งานที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ที่เฉพาะเจาะจง (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวได้มีการรวบรวม ณ ที่นี่เป็นเงื่อนไขการใช้งาน

9. การซื้อ

CarBay.com ขอแนะนำไม่ให้คุณทดสอบเว็บไซต์โดยส่งคำสั่งซื้อปลอม เพราะจะทำให้คุณมีความเสี่ยงทางกฎหมายส่วน บุคคล สิ่งนี้เป็นความผิดทางอาญาในการใช้ชื่อปลอม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ผิดพลาดเพื่อซื้อ การจงใจเข้ามาขอซื้อที่ หลอกลวงหรือปลอมอาจทำให้เกิดการฟ้องร้องโดย CarBay.com โปรดทราบว่าถึงแม้คุณจะไม่ให้ชื่อจริงของคุณแก่ CarBay.com เว็บเบราเซอร์ของคุณจะส่งที่อยู่ให้กับเราซึ่งสามารถนำมาใช้โดยเจ้าหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายเพื่อระบุตัวคุณ ในฐานะผู้ขายคุณรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยคุณจากรถที่ระบุไว้ของ คุณเป็นจริง ผู้ขายแต่ละคนสามารถแสดง รายชื่อรถคันหนึ่งที่เวลาและความต้องการที่จะทำให้ CarBay.com ตระหนักถึงสถานะของตนในเวลาที่เหมาะสม

10. การขาย

ในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนคุณอาจทำรายการสำหรับ การขายรถบนเว็บไซต์ คุณจะต้องสามารถที่จะขายรถที่คุณ ทำรายการสำหรับการขายบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รายชื่ออาจจะเป็นเพียงคำอธิบายข้อความกราฟิก และภาพที่อธิบายถึงรถของคุณเพื่อขาย รถยนต์จดทะเบียนทั้งหมดจะต้องระบุไว้ในประเภทที่เหมาะสมในเว็บไซต์ การ ชักชวนออฟไลน์ธุรกิจหรือนอกเหนือของเว็บไซต์นี้ตามที่ระบุในรายละเอียดการ ติดต่อของคุณ (เช่นหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ ที่อยู่ หรือชื่อ e-mail) ในรายชื่อรถหรือที่อื่นๆ บนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากในแบบฟอร์มขายรถยนต์เป็นสิ่ง ต้องห้ามชัดแจ้งและจะได้รับการพิจารณา เป็นละเมิดข้อตกลงการใช้ รถยนต์จดทะเบียนทั้งหมดจะต้องถูกเก็บไว้ในสต็อก สำหรับการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จของยอดขายคำอธิบายชื่อของรถจะต้องไม่ ทำให้เข้าใจผิดและต้องอธิบายสภาพที่ แท้จริงของผลิตภัณฑ์ หากคำอธิบายรถไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของรถคุณยินยอมที่จะคืนเงินจำนวนเงิน ใด ๆ ที่คุณอาจ ได้รับจากผู้ซื้อ

11. ตัวเลือกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบสมาชิก CarBay.com (หากมี) สำหรับการอ้างอิงของสมาชิกที่ลงทะเบียนของ CarBay.com เท่านั้น CarBay.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเข้าสู่ระบบสมาชิกในบัญชีของการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ "จรรยาบรรณ" ที่ กำหนดโดย CarBay.com. CarBay.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหา ใดๆ หรือส่วนของเว็บไซต์หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ถ้าเงื่อนไขของการใช้งานไม่ เป็นไปตามหรือถูกละเมิดหรือมีการละเมิด ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ

12. ข้อปฏิเสธ

CarBay.com ไม่รับประกันหรือรับรองเนื้อหาในเว็บไซต์นี้และ CarBay.com ไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาในเว็บไซต์ เนื้อหามีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือ โดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่ละเมิด

CarBay.com ไม่รับประกันและรับรองว่าไฟล์ใด ๆ หรือการเชื่อมโยงตัวชี้ใช้ได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้จะเป็น อิสระจากไวรัสหรือรหัสอื่นๆ ที่มีการปนเปื้อนหรือคุณสมบัติทำลาย ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้ บังคับ CarBay.com ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด CarBay.com ไม่รับประกันวโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า

  • (i) ข้อมูลจะตอบสนองความต้องการของคุณ
  • (ii) เว็บไซต์ที่จะต่อเนื่องตรงเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด,
  • (ii) ผลที่อาจจะได้รับจากการใช้เว็บไซต์จะมีความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ
  • (iv) คุณภาพของข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากคุณผ่านทางเว็บไซต์จะตอบสนองความคาดหวังของคุณ
  • (V) ข้อผิดพลาดใดๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข

ส่วนประกอบ เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากเว็บเป็นข้อตกลงนี้ และผู้ทำต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเองและถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจากการดาวน์โหลดสิ่งดังกล่าว

CarBay.com จะไม่รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูล ดังกล่าว โดยไม่ จำกัด ที่กล่าวมาแล้วภายใต้สถานการณ์ที่ CarBay.com จะไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้าหรือความ ล้มเหลวในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำของธรรมชาติ กองกำลังหรือเหตุที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมที่เหมาะสมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความล้มเหลว, ความล้มเหลวของอุปกรณ์โทรคมนาคม, ความล้มเหลวของอุปกรณ์อื่นๆ ความล้มเหลวของพลังงานไฟฟ้า การนัดหยุด งาน ข้อพิพาทแรงงาน การจลาจลวุ่นวาย การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ระเบิด การกระทำของพระ เจ้าสงครามการกระทำของรัฐบาลที่สั่งซื้อของศาลในประเทศหรือต่างประเทศ การไม่ปฏิบัติของบุคคลที่สามหรือการ สูญเสียหรือความผันผวนของความร้อนแสงหรือสภาพอากาศ

13. ข้อจำกัดความรับผิด

CarBay.com หรือบริษัทในเครือพนักงานตัวแทนหรือที่ปรึกษาจะไม่ต้องรับผิดทางอ้อมใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องเช่น แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียของข้อมูลทางธุรกิจ, การสูญเสียของค่าความนิยมหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียที่คาดว่าจะ ผลกำไรหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดของ เนื้อหาหรือที่เกิดจากการละเมิดการรับประกันแม้ว่า CarBay.com หรือ บริษัท ในเครือใดๆ พนักงานตัวแทนหรือที่ปรึกษา ได้รับการแนะนำเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดดังกล่าวของหนี้สินจะนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากการใช้หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือการพึ่งพาข้อมูล CarBay.com จากการไม่สามารถใช้ CarBay.com ข้อมูล หรือจากการหยุดชะงักของการระงับหรือเลิกการเข้าถึงเนื้อหาหรือเว็บไซต์ (รวมถึง ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นโดย บุคคลที่สาม) ข้อ จำกัดนี้ให้ใช้บังคับโดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างของ เนื้อหาแทนการสูญเสียของค่า ความนิยม, การสูญเสียกำไรหรือการสูญหายของข้อมูล ข้อ จำกัด ดังกล่าวต่อไปให้ใช้ด้วยความเคารพต่อการปฏิบัติงาน หรือการไม่ CarBay.com หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนหรือมีการเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ เว็บไซต์ให้เป็นไป ตามนั้น ข้อจำกัดดังกล่าวขังคงมีผลบังคับใช้แม้จะมีความล้มเหลวของจุดประสงค์ของการ เยียวยาที่จำกัดใดๆ และใน ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

14. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะป้องกันและละเว้นการฟ้องร้องต่อ CarBay.com และบริษัทย่อยในเครือ เจ้าหน้าที่ตัวแทนและพนักงานใดๆ จากการเรียกร้องหรือความต้องการ รวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสม ที่ถูกกระทำโดยบุคคลที่สาม เนื่องจากการหรือที่ เกิดจากเนื้อหาที่คุณส่ง อีเมล์ส่งหรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ละเมิด ข้อตกลงนี้หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์นี้

15. การรับทราบ

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดของ CarBay.com ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ของพื้นฐานของการต่อรองราคาสำหรับเนื้อหาและการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณยอมรับว่า CarBay.com จะไม่เป็นอย่างอื่นจะ สามารถนำเสนอเนื้อหาหรือเว็บไซต์บนพื้นฐานปัจจุบันโดยไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อความนี้จะคงอยู่ไม่ขึ้นกับการสิ้นสุด ของข้อตกลงนี้

16. การวิจารณ์พิเศษสำหรับการใช้ระดับนานาชาติ

การวิจารณ์พิเศษสำหรับการใช้ระดับนานาชาติ การ ตระหนักถึงธรรมชาติของโลกของอินเทอร์เน็ต คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัติทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งข้อมูลทาง เทคนิคที่ส่งออกจาก ประเทศที่คุณอาศัยอยู่

17. การแยกส่วนสัญญา

ข้อกำหนดของข้อตกลงจะเป็นโมฆะ ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีผลบังคับในเขตอำนาจใดๆ ตามนี้:

  • (i) ไม่มีผลในเขตอำนาจที่ขอบเขตของการทุพพลภาพข้อห้ามหรือไม่สามารถใช้บังคับ
  • (ii) ไม่มีผลในเขตอำนาจที่ขอบเขตของการทุพพลภาพข้อห้ามหรือไม่สามารถใช้บังคับ
  • (iii) ไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของการจัดหาที่อยู่ในเขตอำนาจอื่น ๆ

18. ความสัมพันธ์

ข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ก่อให้เกิดการร่วมทุนหุ้นส่วนการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ของหน่วยงานระหว่าง คุณและ CarBay.com

19. ลูกค้าลงทะเบียน

ข้าพเจ้า/เราให้อนุญาต Girnar Software Pvt. Ltd. (www.CarBay.com) และบริษัทในเครือ/ คู่ค้า / ตัวแทนจำหน่ายที่ ลงทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใดๆ ในรถยนต์หรืออื่นๆ ที่มีการเข้าถึงข้อมูลโดยอาศัยอำนาจของสมาคมกับ CarBay.com เพื่อสื่อสารกับฉัน / เราผ่านทางโทรศัพท์ / มือถือ, อีเมล์ SMS หรือรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสาร